Nova šansa za Bjelasica Radu

Stečajna uprava bjelopoljske Bjelasice Rade raspisala je danas oglas za prodaju cjelokupne imovine kompanije, po ukupnoj početnoj cijeni od 2,55 miliona eura.

Prijave za učešće u javnom nadmetanju zainteresovani mogu slati do 15. marta, do deset sati i 30 minuta.

Na prodaju su ponuđeni objekat fabrike za flaširanje vode, površine 2,97 hiljada kvadrata, mašine, oprema i vozila, kao i cjevovod Lješnica – Fabrika, dužine oko sedam kilometara.

Prodaje se i zemljište u krugu fabrike ukupne površine 8,85 hiljada kvadrata, kao i zemljište površine 4,31 hiljadu kvadrata.

Procijenjenu vrijednost imovine koja je predmet prodaje po ovom oglasu utvrdili su nezavisni procjenitelji, pri čemu su sve prethodne prodaje u pogledu prodajne cijene bile ispod procijenjene vrijednosti, bezuspješne i bez podnijetih ponuda na oglašene cijene prodaje imovine.

Pravo učešća imaju građani i preduzeća koja uplate depozit u iznosu od 100 hiljada eura.

Ponude će biti otvorene 19. marta u 11 sati i 15 minuta u Privrednom sudu.

Uslovi za prodaju imovine stečajnog dužnika stekli su se nakon donošenja rješenja Privrednog suda o proglašenju bankrotstva Bjelasice Rade od 8. septembra prošle godine.

Imovina se prodaje u cjelini u viđenom stanju, a može se razgledati svakog radnog dana od 11 do 14 sati.

Smatraće se da su uslovi za otvaranje ponuda ispunjeni ukoliko do naznačenog roka za njihovo dostavljanje stigne makar jedna.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će donijeti u roku od osam dana od održanog javnog otvaranja ponuda.

Odustanak odabranih ponuđača od date ponude ili zaključenja ugovora, ima za posljedicu gubitak uplaćenog depozita. Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od deset dana od pravosnažnosti odluke o prodaji.

Odabrani ponuđač je dužan da sa stečajnim upravnikom zaključi u propisanoj formi ugovor o kupoprodaji imovine i uplati ukupno ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.

Na prethodnom oglasu za prodaju cjelokupne imovine po ukupnoj početnoj cijeni od 1,72 miliona eura nije bilo zainteresovanih.

Stečaj u preduzeću pokrenut je u maju prošle godine na zahtjev radnika, koji više od godinu nijesu primili zarade.