Prvi poslovni kvartal Lovćen osiguranje započelo uspješno

Triglav grupa je u prvom tromjesečju ove godine uspješno poslovala. Dobit prije oporezivanja je iznosila 27,5 miliona eura, što je za 8 % više nego prošle godine u istom periodu, a ostvarena neto dobit u visini od 23,3 miliona eura je komparativno gledano za 5 % viša. Triglav je fakturisao 4 % više konsolidovane bruto premije – ukupno 293 miliona eura, dok je rast premija zabilježena na svih tržištima Grupe. Na poslovanje u prva tri mjeseca ove godine nisu uticali masovni štetni događaji, a prinosi od finansijskih ulaganja bili su prema očekivanjima niži od lanjskih u istom periodu. Triglav grupa, vodeća osiguravajuće-finansijska grupacija u regionu Adria, u 2018. godini nastavlja sa sprovođenjem svojih strateških usmjerenja. U skladu sa strategijom razvoja i rasta nakon prošlogodišnjeg ulaska na tržište dobrovoljnog penzionog osiguranja u Bosni i Hercegovini te na makedonsko tržište životnih osiguranja, ove godine Grupa sa kupovinom većinskog dijela penzionog osiguranja ulazi na tržište penzionih osiguranja u Hrvatskoj. U prvom kvartalu poslovne 2018. godine Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen Auto i Lovćen životna osiguranja) kao član Triglav Grupe, u ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja ima vodeću poziciju sa tržišnim učešćem od 38.1%.

Profitabilno poslovanje. Triglav grupa je u prvom tromjesečju 2018. ostvarila 27,5 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je za 8% više nego lani u istom periodu. Porast neto dobiti je iznosio 5 % odnosno 23,3 miliona eura. Realizovani poslovni rezultati prvenstveno su odraz dobrog poslovanja u oblasti osiguranja. Uspoređujući s istim periodom prošle godine Grupa je ostvarila rast premija od 4%, koji je bio viši od rasta neto izdataka za štete (indeks 102), dok je porast operativnih troškova osiguravajuće djelatnosti iznosio 4 %.
Rast premija na svim tržištima. Triglav grupa je fakturisala 293 miliona eura konsolidovane bruto premije odnosno 4 % više nego u istom periodu lani. Rast premija realizovan je na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u prosjeku iznosio 4 %, a izvan Slovenije 6 %. Sa stanovišta segmenata osiguranja Grupa je zabilježila rast premija kod imovinskih i zdravstvenih osiguranja (kod oba indeks 106), dok je kod životnih osiguranja fakturisala 3% manje premija, što je prvenstveno odraz pozitivnih jednokratnih događaja u prvom tromjesečju prošle godine.
Bez masovnih štetnih događaja. U prva tri mjeseca ove godine masovni štetni događaji nisu uticali na poslovanje Grupe. Fakturisani bruto iznosi šteta iznosili su 171 milion eura te su bili viši za 12 % u odnosu na isti period lani. Povećanje je prvenstveno posljedica isplate nastalih i prijavljenih šteta u 2017. godini u oblasti imovinskih osiguranja, koje su bile odgovarajuće rezervisane i reosigurane, kao i povećanja osiguravajućeg portfolija u oblasti zdravstvenih osiguranja i veće učestalosti šteta zbog izmijenjene starosne strukture osiguranika. Kombinovani koeficijent Triglav grupe je na na kraju tromjesečja iznosio 88,5 %.

Prema očekivanjima niži prinosi od finansijskih ulaganja. I u prvom tromjesečju 2018. upravljanje s 3,1 milijardom eura finansijskih ulaganja odvijalo se pod okolnostima niskih kamatnih stopa, što kontinuirano smanjuje prihod od kamata. Prinosi od finansijskih ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja) su se, u poređenju s lani, smanjili za 39 %, a niži neto prinosi od kamata bili su očekivani. Grupa i u ovoj godini zadržava glavna usmjerenja svoje investicione politike.
Finansijska stabilnost. Krajem marta 2018. kapital Grupe iznosio je 767,8 miliona eura, a bruto tehničke rezerve 2.766,2 miliona eura, što predstavlja rast od 1 % za obje kategorije u odnosu na kraj 2017. godine. Triglav grupa je finansijski stabilna, dobro kapitalizovana i brižljivo upravlja rizicima kojima su matično društvo i ostalih 37 društava Grupe izloženi u svom poslovanju.

U pravcu strategije rasta i razvitka. Grupa u 2018. godini nastavlja sa dosljednjim sprovođenjem svojih strateških usmjerenja. U skladu sa vizijom do 2020. godine razvija se u savremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-finansijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regionu. U pravcu svoje strategije razvitka i rasta, nakon prošlogodišnjeg ulaska na tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Bosni i Hercegovini i na tržište životnih osiguranja u Makedoniji, ove godine Grupa ulazi na tržište penzionih osiguranja u Hrvatskoj.
Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: » Zadovoljni smo s rezultatima prvog tromjesečja, a uzimajući u obzir predviđene okolnosti poslovanja do kraja godine, ocjenjujemo da će ovogodišnja bruto dobit Triglav grupe biti realizovana u planiranom rasponu. Opažamo da je rast obima poslovanja na tržištima osiguranja u regionu i dalje pozitivan, ali istovremeno moramo kod svojih aktivnosti uzimati u obzir visoki nivo konkurencije koja je prisutna na tim tržištima. U skladu sa strategijom razvijamo i prilagođavamo našu ponudu potrebama klijenata i posebnostima pojedinih tržišta. Sa ekipom od više od 5.000 saradnica i saradnika dodatno jačamo svoje postojeće snažne konkurentske prednosti i sprovodimo intenzivne prodajne aktivnosti.«

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvom kvartalu poslovne 2018. godine Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen Auto i Lovćen životna osiguranja), u ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja ima vodeću poziciju sa tržišnim udjelom od 38.1%.
Na ukupnom crnogorskom tržištu osiguranja, u dijelu neživotnih osiguranja, Lovćen osiguranje ima udio od 42.8%, dok su u premiji životnih osiguranja, Lovćen životna osiguranja, ostvarila udio od 13.4%. U dijelu životnih osiguranja ostvaren je rast od 21%, posmatrajući uporedni period prethodne godine.
»U prvom kvartalu smo i ove godine prevazišli planirane rezultate i poslovnu 2018. godinu započeli uzlaznim trendovima. Liderstvo, na ovako konkurentnom tržištu, nam uliva optimizam i u pravom smislu opravdava nastavak naših planiranih aktivnosti.“ rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i nastavio: „Interakciju sa osiguranicima podstičemo kroz program posebnih pogodnosti za naše lojalne klijente, te razvojem prodajnih akcija među kojima ističem partnerstvo sa Super Karticom, kojom naši osiguranici ostvaruju posebne povoljnosti prilikom obezbjeđivanja potrebne osiguravajuće zaštite za sebe i članove svojih porodica. Takođe dalji razvoj interne prodajne mreže kroz poslovni sistem Lovćen auta značajno doprinosi našem približavanju potrebama osiguranika.“