Montenegro Airlines obara rekorde

MA je tokom maja mjeseca na 15 destinacija u redovnom saobraćaju prevezao 47.418 putnika, što je za  8.579 putnika više u odnosu na maj prošle godine. Destinacije koje su bilježile najveći rast su Kopenhagen sa faktorom popunjenosti putničke kabine od 79 %, zatim London 76%, Lion 75%, Tivat – Beograd 75%, Frankfurt i Pariz sa 73 %.

U čarter saobraćaju je prevezeno 3.633 putnika, što je za 2.155 putnika više u odnosu na isti period prošle godine.

Gore navedeni podaci jasno pokazuju nastavak pozitivnih komercijalnih trendova i  dobrog poslovanja MA, koji i u ovoj godini bilježi rekordne i finansijske i komercijalne rezultate.

Za prvih pet mjeseci 2018. godine, MA je prevezao ukupno 169.537 putnika u sve tri kategorije saobraćaja, što je 13.772 putnika ili 9 odsto više nego za isti period prošle godine, i što je u skladu sa biznis planom za 2018. godinu. Od tog broja samo u redovnom saobraćaju je prevezeno 157.450 putnika

„Ovakvi rezultati pokazuju da odgovoran i posvećen rad na realizaciji strategije razvoja i ostvarenju zacrtanih ciljeva u skladu sa biznis planom za 2018. godinu, daju prave rezultate“, kazao je izvršni direktor MA Živko Banjević.

„Podsjetiću da je MA u prvom kvartalu ove godine ostvario za 1,25 mil.eura bolji poslovni rezultat nego u istom periodu prošle godine, odnosno najbolji rezultat u posljednjih pet godina. Imamo odlične rezultate u svim kategorijama saobraćaja, i pored brojnih poteškoća i sve jače konkurencije, uspijevamo da budemo prvi tj. pravi izbor i crnogorskim građanima i turistima, koji iz 30 gradova iz 15 država sa nama mogu doći u Crnu Goru“, istakao je Banjević i naglasio da, iako je konkurencija brojna, gotovo trećina putnika koje opsluže Aerodromi Crne Gore čine putnici MA.

„Prethodno navedeni pokazatelji najbolje demantuju informacije koje su se pojavile u nekim regionalnim medijima, a koje su prenijeli i crnogorski, a koje se tiču uporednih cijena usluga avio-kompanija. Prije svega, upitan je princip upoređivanja podataka kao i klasifikacija kompanija od kojih svaka u suštini nudi drugačiji nivo usluga, koji varira i među redovnim avio-prevoznicima, a kamoli od niskobudžetnih do redovnih avio-prevozilaca“, posebno je naglasio Banjević. „Tačan podatak je da MA ima konkuretne cijene, što pokazuje i povjerenje koje nam putnici ukazuju. Kako bismo drugačije uspjeli da na godišnjem nivou zadržimo između četvrtine i trećine tržišta, u konkurenciji od više od 10 avio-prevozilaca zimi odnosno više od 50 avio-prevozilaca ljeti“.

MA planira da u periodu ljetnje sezone od 1. juna do 1. oktobra, preveze oko 370.000 putnika.