Krediti do 4.000 eura poljoprivrednim preduzetnicima

Sekretarijat  za  rad, mlade i socijalno staranje  Glavnog  grada Podgorice  raspisao je konkurs  za  dodjelu  kredita  za  stimulisanje  preduzetništva i poljoprivrede.

Opredijeljena  sredstva  za  ovu  kreditnu  liniju  iznose ukupno 100.000 EUR, od čega 70.000 EUR za stimulisanje poljoprivrede i 30.000 EUR  za stimulisanje preduzetništva. Iznos  sredstava  za  realizaciju  jednog  kredita za stimulisanje preduzetništva ili za stimulisanje poljoprivrede je do 4.000 eura.

Korisnik kredita može  biti  srednje, malo ili mikro preduzeće, preduzetnik i poljoprivredni  proizvođač iz Podgorice, a neophodna dokumentacija za učešće  na konkursu pored zahtjeva za dodjelu kredita podrazumijeva dostavljanje biznis plana, dokaza o  ispunjavanju  uslova  za  obavljanje  djelatnosti, odnosno  o  upisu  u  registar  poljoprivrednih  proizvođača, lista nepokretnosti i sredstva obezbjeđenja vraćanja  kredita – odnosno kreditno sposobnih žiranata.

Korisniku kredita je obezbijeđen grejs  period  od  12 mjeseci od  dana  prenosa  odobrenih  sredstava, a rok  otplate  kredita je  3  godine u  polugodišnjim anuitetima, uz kamatnu stopu od 3% na  godišnjem  nivou.

Prilikom podnošenja zahtjeva posebno će se cijeniti oni koji doprinose razvoju ženskog preduzetništva i razvoju biznisa mladih.

Zahtjevi  za  dodjelu  kredita (tipski obrazac) i  potrebna  dokumentacija predaju  se  na  šalteru Sekretarijata  za rad, mlade i socijalno staranje  u Ulici Vuka Karadžića  br. 16.

Rok  za  podnošenje  zahtjeva  je  20 dana od dana objavljivanja konkursa, a informacije  u  vezi Konkursa  za  raspodjelu  kredita, mogu  se  dobiti  na  šalteru  Sekretarijata za  rad, mlade i socijalno staranje, na  kontakt  telefone:  625-724; 625-205 i  625-190 i  e-mail: sekretarijat.rms@podgorica.me