Najzaduženiji ministar finansija, najštedljivija ministarka nauke

Ukupni kreditni dug od 654.397 eura prijavilo je 11 ministara u vladi premijera Duška Markovića.

Štednju od  253.000 eura i 80.000 franaka ima šest ministara, pokazuju imovinski kartoni za prošlu godinu, koje je objavila Agencija za sprečavanje korupcije. Osam ministara nema kredite, a najzaduženiji je ministar finansija Darko Radunović. Štednju nema 13 ministara, a najveći konto ima ministarka nauke Sanja Damjanović, sa 80.000 franaka i 50.000 eura.

KREDITI

Plata premijera Markovića je 2.066 eura, a ima stambeni kredit od 20.000 eura iz 2012. godine sa ratom od 380 eura. Marković nema štednju. Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin prijavio je platu  od 1.705 eura i ukupno za godinu još 7.180 eura iz Sudskog savjeta. Ima dva kredita od 10.970 i 8.449 eura i ratu od 80 eura. Na računu ima  deset hiljada eura. Mjesečna primanja njegovog kolege Milutina Simovića su 1.850 eura, a prijavio je i 4.800  eura godišnjeg prihoda iz  skupštinske radne grupe. Uzeo je tri kredita od ukupno 120.000 eura – jedan stambeni i dva potrošačka po 3.500 eura, a ukupna rata je 917 eura. Simović nije prijavio štednju. Potpredsjednik Vlade  Rafet Husović  zarađuje 1.658 eura, ima kredit od 14.181 sa ratom od 60 eura i nema ušteđevinu. Plata ministra finansija Darka Radunovića je 1.666 eura, a prijavio je i ukupni godišnji prihod od 6.000 eura od članstva u Savjetu za finansijsku stabilnost. Najzaduženiji ministar ima stambeni kredit od 222.467 eura koji je uzeo 2007.  i mjesečnu ratu od 1.403 eura. Nema štednju. Ministar policije Mevludin Nuhodžić  ima platu od 1.777 eura, a nema ni kredita ni štednje u bankama. Njegov kolega iz resora održivog razvoja i turizma Pavle Radulović  ima platu od 1.463 eura i ukupni godišnji prihod od članstva u Savjetu za privatizaci 3.420 eura. Nema kredit, a na tekućem računu ima 30.000 eura, 12.000 štednje i 5.000 eura gotovine.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić  ima platu od 1.453 eura a prijavila je i 3.420 eura ukupnog prihoda od članstva u Savjetu za privatizaciju. Ima gotovinski kredit od 13.000 eura koji je uzela 2015. i ratu od 324 eura i nema štednju. Ministar pomorstva i saobraćaja Osman Nurković  ima platu od 1.693 eura, a prijavio je ukupno 1.800 iz Bošnjačkg savjeta, 1.520 iz Savjeta za privatizaciju i 1000 eura iz ekspertskog pregovaračkog tima. Ima stambeni kredit

od 20.000 eura,  potrošački od 30.000 i ukupnu ratu od 299 eura. Nema štednje.

ŠTEDNJA

Zarada ministra rada Kemala Purišića je 1.693 eura, a prijavio je i  2.792 eura ukupnih godišnjih primanja  iz Monteputa, i 3.420 eura iz Savjeta za privatizaciju. Nema kredita, a na tekućem računu ima 38.900 eura. Vojni ministar Predrag Bošković ima platu od 1.532 eura i 24.000 eura iz Evropske rukometne federacije. Nema ni kredita ni štednje. Ministar vanjskih poslova Srđa Darmanović  ima platu od 1.719 eura, nema kredita i uštedio je 82.500 eura. Plata ministra prosvjete Damira Šehovića je 1.409 eura, plus 4.560 eura iz Savjeta za privatizaciju i 8.900 eura sa Ekonomskog fakulteta i Komisije za polaganje stručnog ispita. Nema štednju i ima 15.000 eura stambenog kredita koji je uzeo prije dvije godine, a rata mu je 674 eura. Ministarka nauke Sanja Damjanović prima 1.522 eura, nema kredita i ima najveću gotovinu – 80.000 eura franaka i 50.000 eura. Sadašnji ministar kulture Aleksandra Bogdanović prošle godine je bio gradonačelnik Cetinja sa platom od 1.345 eura. Ima hipotekarni kredit od 90.000 eura  koji je uzeo prije dvije godine, sa ratom od 700 eura. U banci ima 25.000 eura.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović prima 1.627 eura plate, a ukupno je prijavio drugih prihoda 1.240 eura. Nema ni kredita ni štednje. Plata ministarke javne uprave  Suzane Pribilović je 1.512 eura  plus 10.500 eura od izdavanja poslovnog prostora, nema štednju, ali ima 12.000 eura lizing kredita  sa ratom od 246 eura. Ministar za manjinska i ljudska prava  Mehmed Zenka zarađuje 1.522 eura, plus 4.560 eura godišnje iz Savjeta za privatizaciju. On ima kredit od 70.000 eura  i ratu od 330 eura. Nema štednju. Ministar sporta  Nikola Janović prima 1.382 eura plate, a prijavio je i 7.200 eura od rente. Nema ni kredita ni štednje. Ministarka bez portfelja Marija Vučinović prima platu od 1.680 eura plus 6.924 eura drugih prihoda godišnje. Nema ni kredita ni štednje. Ovo su podaci koje su prijavili sami ministri. Pored njih ukupno je oko 6.000 funkcionera dostavilo kartone. U toku ovog mjeseca trebalo bi da počne provjera tačnosti podataka, koja će trajati dva do tri mjeseca.