Počeli radovi na račvi Bojane

Na račvi Bojane juče su počeli radovi na produbljivanju dna rijeke uklanjanjem viška pijeska. Radovi bi trebalo da omoguće normalnu protočnost rijeke u oba rukavca tokom cijelog ljeta. Projekat realizuju Uprava za vode i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Iz JP, Vijestima je saopšteno da je shodno zaključku Vlade Crne Gore, to preduzeće usmjerilo 200.000 eura Upravi za vode, odnosno Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, za učešće u realizaciji izvođenja radova na uklanjanju viška materijala iz prostora rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi.

“Navedeni radovi odvijaju se u skladu sa Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća”, piše u odgovoru Vijestima.

Prošle godine, desni rukavac Bojane bio je zatrpan nekoliko puta zbog čega je Ada dobila konture poluostrva.

Vijesti