Za liječenje van Crne Gore potrošeno 9,8 miliona eura

U godišnjem izvještaju Fonda za zdravstveno osiguranje navodi se da je najviše, čak 4.196 osiguranika poslato na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u susjednoj Srbiji.

Slijedi Turska za koju je Fond odobrio 235 uputa, pišu Dnevne novine.

U izvještaju Fonda o upućivanju osiguranih lica na liječenje van Crne Gore evidentan je blagi porast troškova koje država plaća za liječenje, iako iz godine u godinu opada broj pacijenata koji imaju potrebu za liječenjem u inostranstvu.

U dokumentu se navodi da ukupni troškovi za liječenje van zemlje za 2017. iznose 9,8 miliona eura i da su viši za gotovo 25 odsto u odnosu na godinu ranije, dok je broj izdatih uputa smanjen za 114.

U Fondu takvu statistiku pravdaju činjenicom da su troškovi liječenja povećani zbog upućivanja osiguranika na skupe transplantacione procedure srca, bubrega i ostalog, kao i na dijagnostičke pretrage najsavremenijim metodama.

Tako je na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u zdravstvene ustanove u Srbiji prošle godine upućeno 4.196 crnogorskih osiguranika, što je Fond za zdravstveno osiguranje koštalo nešto više od 5,8 miliona eura.