Od danas drugi upisni rok na UDG!

Drugi upisni rok na fakultetske jedinice Univerziteta Donja Gorica će početi od srijede, 4.jula i trajaće do utorka, 10. jula 2018. godine. Dokumentacija za upis u I godinu studija se podnosi u prostorijama UDG, od 10 do 14 časova na pultu Studentske službe.

Upis će biti organizovan za sledeće fakultetske jedinice Univerziteta Donja Gorica (UDG):

Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (Studijski programi: Međunarodna ekonomija, finansije i biznis i Preduzetništvo, menadžment i biznis) – FMEFB)

Fakultet pravnih nauka – FPN

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije – FIST

Humanističke studije (Studijski programi: Diplomatija i Bezbjednost) – HS

Fakultet za umjetnost i komunikacije (Studijski programi: Umjetnost i Komunikologija – PR) – FUK

Politehnika – FP

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju – FPTBHE

Fakultet za dizajn i multimediju (Studijski programi: Modni dizajn i Grafičko-multimedijalni dizajn) – FDM

Fakultet za sportski menadžment – FSM

Fakultet za kulturu u turizam (Studijski programi: Kultura i turizam i Međunarodno hotelijerstvo i menadžment) – FKT

Fakultet primijenjene nauke (Studijski programi: Matematika i Primijenjena psihologija)

Filološki fakultet (Studijski program: Engleski jezik i književnost) – FF