VESELIN VUKOTIĆ PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA PLANTAŽA

Na osnovu člana 45. i 46. Statuta “13 Jul-Plantaže” a.d. i Odluke Skupštine akcionara od 29.06.2018. danas je održana Konstitutivna sjednica Odbora direktora Kompanije.

Odbor direktora Kompanije čine: Prof. dr Veselin Vukotić (Rektor na Univerzitetu Donja Gorica), Prof. dr Božo Mihailović (redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici), Dušan Perović (Direktor PIO Fonda Crne Gore), mr. Đorđije Rajković (dugogodišnji izvršni direktor Kompanije „13. Jul Plantaže” u penziji), Anica Hajduković (tehnolog, direktor marketinga Plantaža u penziji), Sead Šahman (predstavnik Zavoda za zapošljavanje) i Radule Raonić (Izvršni direktor Societe Generale Banke Montenegro).

Sjednica je imala samo jednu tačku dnevnog reda a to je bilo konstituisanje Odbora direktora, sa izborom Predsjednika Odbora i zamjenika Predsjednika.
Za predsjednika je izabran Prof. dr Veselin Vukotić, a za Zamjenika Predsjednika Dušan Perović.