Poreska uprava priprema zahtjeve za stečaj 20 firmi

Poreska uprava priprema dokumentaciju za podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja kod 20 firmi sa spiska od 750 kojima je ukinuto rješenje o reprogramu poreskog duga, saopšteno je Pobjedi iz ovog državnog organa, ali nijesu naveli imena.

Saopštili su da se stopa naplate reprogramiranih obaveza za sada kreće 70 odsto, a kod jednog broja obveznika evidentno je i kašnjenje s izmirivanjem tekućih obaveza.

– Od početka primjene Zakona o reprogramu kod deset poreskih obveznika kojima su ukinuta rješenja o reprogramu podnijet je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, a dokumentaciju pripremamo za 20 obveznika. Od 30 najvećih poreskih dužnika, kod osam je donijeto rješenje o ukidanju rješenja o rerorgramu, od čega je kod tri do sada podnijet prijedlog za otvaranje stečaja – kazali su iz Poreske uprave.

Na posljednjoj crnoj listi dužnika, koju je Poreska uperava objavila u maju, nalazi se 200 poreskih obveznika koji duguju 72,6 miliona eura za PDV, porez na dobit, na promet nepokretnosti i koncesija i 100 koji duguju 67,7 miliona za poreze i doprinose na zarade.

Ukupni dug je 140,3 miliona eura, od čega je reprogramom obuhvaćeno 79,2 miliona eura.

Najveći poreski dućnici su Montenegro erlajnz, kojem jedino nije dozvoljen reprogram, potom Rudnik uglja, Plantaže, Vektra Boka, Vektra Montenegro, Vektra Jakić, Željeznički prevoz, Željeznička infrastruktura, Održavanje željezničkih voznih sredstava, Galenika, Inpek, Tehnoput, Merkur sistem, Old taun invest, Fab-lajv, Cijevna komerc, Crnogorski fond za solidarnu i stambenu izgradnju, Rokšped, Mješovito Herceg Novi, UTIP Crna Gora, Vork Finder, Savez sinditata…

Podsjetimo da je ministar finansija Darko Radunović prije pet dana u parlamentu kazao da je 30 najvećih dužnika nagomilalo 13,5 miliona eura novog duga. Njihove dospjele obaveze po osnovu reprograma su 12,58 miliona, dok nije naplaćeno 5,99 miliona. Novonastali dug ovih kompanija od 15. februara prošle zaključno sa 31. majom ove godine iznosi 7,59 miliona, što znači da je ukupan njihov dug dospio za naplatu 13,5 miliona eura – kazao je ministar, ali nije naveo pojedinačni dug ovih kompanija.

Iz Poreske uprave Pobjedi su saopštili da od 30 najvećih dužnika iz reprograma osam uredno servisira obaveze.