Hiljadu plus: Danas dodatak uz Pobjedu o kompaniji Čelebić

Pobjeda danas poklanja čitaocima i dodatak o projektima kompaniji Čelebić u okviru programa Hiljadu plus. Učesnicima u ovom Vladinom projektu nude se stanovi u dvije zgrade u City keju.

U dodatku je detaljno navedena ponuda Čelebić kompanije sa kvadraturom i cijenama stanova koje nude u okviru programa Hiljadu plus.

Izvršni direktor kompanije Andrija Radusinović u intervjuu za Pobjedu saopštio je da se ovom trenutku gradi 430 stanova u Podgorici, 4 benzinske pumpe, tržni centar u Tivtu, modernu zgradu uprave Čelebić grupe, kao i nekoliko industrijskih objekata.

Dodao je i da se kompanija odlučila ogledati na tržištu EU I to formiranjem firme u Sloveniji, koja treba da u Ljubljani gradi elitni stambeni objekat Roška Building Ellipse.

U dodatku je detaljno predstavljena ponuda ove kompanije u projektu “1000+”, o čemu govori PR kompanije, Maja Krstajić Radoman.

Ona je podjsetila da u okviru ovog projekta nude 160 stanova, za koje je završetak gradnje predviđen novembra 2019. godine.

Predstavljeno je i novo sjedište grupe, u Donjoj Gorici.