Smanjenje akciza može povećati deficit budžeta

Svjetska banka i MMF upozorili su Vladu da redefinisanjem akcizne politike i izmjenama akciznih stopa može biti dovedeno u pitanje ostvarenje planirane naplate prihoda po tom osnovu, što bi moglo imati negativne efekte na deficit budžeta, rečeno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su saopštili da je u komunikaciji sa međunarodnim partnerima iskazano razumijevanje prema politici Vlade i izazovima sa kojima se suočava Crna Gora.

“Konstatovano je da je makroekonomski okvir održiv. Međutim, ukazano je da redefinisanjem akcizne politike i izmjenama akciznih stopa može biti dovedeno u pitanje ostvarenje planirane naplate prihoda po ovom osnovu, što bi moglo imati negativne efekte na krajnji rezultat, odnosno ostvareni deficit. Takođe, rebalansom budžeta u ovoj godini povećan je fond zarada. Naši međunarodni partneri su dodatno podržali otpočinjanje Plana optimizacije zaposlenih u državnom sektoru, kako bi se racionalizovali izdaci za zarade i ostvario pozitivan fiskalni efekat u narednom periodu”, pojasnili su iz Ministarstva.

Podsjetimo da će od 1. septembra tekuće godine akciza na duvanske proizvode biti vraćena sa sadašnjih 40 na 30 eura na hiljadu komada. Vlada je to uradila, kako je objašnjeno, tokom rasprave u parlamentu, da bi poboljšala punjenje budžeta i smanjila sivu ekonomiju koja je eskalirala prilikom povećanja akciza.

Nakon sprovedene analize tržišta tokom prvih pola godine, bilo je neophodno donijeti odluku o promjeni akcizne politike na duvan i gaziranu vodu sa dodatkom šećera, kako bi se pružila podrška privrednicima koji se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom i na taj način obezbijedila kontinuirana naplata prihoda po ovom osnovu.

“Novim akciznim kalendarom za duvan, koji je predložen izmjenom Zakona o akcizama, akcizne stope na cigarete se vraćaju na nivo koji je važio u periodu od avgusta 2017. i taj nivo se zadržava do kraja 2019. Ovim izmjenama se zaustavlja dalji pad u naplati ovih prihoda, jer će se smanjenjem cjenovne razlike između proizvoda sa sivog tržišta i proizvoda iz legalne prodaje, povećati prodaja kroz legalne tokove i samim tim, obezbijediti stabilan izvor prihoda” smatraju u Ministarstvu finansija.

Oni su podsjetili da su rebalansom budžeta izvorni prihodi umanjeni za 8,24 miliona, dok su ukupni planirani izdaci takođe smanjeni za 4,55 miliona.

“Planirani deficit u neto efektu uvećan je za 3,7 miliona eura, ali je on ostao na nivou od 3,2 odsto procijenjenog BDP-a”, podsjetili su iz Ministarstva.