Planira se smanjivanje broja radnika u Željeznici

Željeznička infrastuktura (ŽICG) utvrdila je nacrt pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim je predviđena optimizacija, odnosno smanjenje broja izvršilaca, kazao je za Dan predsjednik odbora direktora državnog preduzeća Safet Kalač.

“Prilikom izrade akta vodilo se računa da optimizacija broja izvršilaca ne ugrozi osnovnu djelatnost društva, a to je prije svega redovnost i bezbjednost željezničkog saobraćaja. Aktom o sistematizaciji namjeravamo doprinijeti unapređenju u organizacionom i funkcionalnom smislu”, rekao je Kalač.

Nacrt pravilnika je utvrđen, a sada je u fazi davanja primjedbi, predloga i sugestija.

“Očekujemo da će u narednih 15 dana biti utvrđen predlog pravilnika koji će biti dostavljen odboru direktora na donošenje”, naveo je Kalač.

Prema njegovim riječima, u završnoj fazi je i kolektivni ugovor koji će biti usaglašen sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru.

“Prosječna zarada u ŽICG je u 2018. godini 415 eura i znatno je niža od prosječne zarade u državi, koja je 510 eura. Namjeravamo da povećamo zarade zaposlenih, zavisno od povećanja realizacije pruženih usluga operaterima koji koriste željezničku infrastrukturu. Novim kolektivnim ugovorom će se omogućiti ravnopravniji položaj zaposlenih, tako što će biti utvrđeni koeficijenti za svako radno mjesto zavisno od nivoa kvalifikacije predviđenog aktom o sistematizaciji”, naglasio je Kalač.