Bolja naplata poreza i unaprijeđenja poslovnog ambijenta

Usvajanjem zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema elektronske fiskalizacije u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije, bolje naplate poreza i unaprijeđenja poslovnog ambijenta, saopšteno je iz Ministarstva finansija i Poreske uprave (PU).

„Usvajanjem zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga omogućiće se uvođenje sistema za elektronski prenos podataka sa poreskih registar kasa poreskih obveznika u bazu podataka PU i to u realnom vremenu, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja nelegalnog poslovanja“, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Puštanje sistema u produkciju, kako su kazali, planirano je za 1. jun naredne godine, a očekuje se da će isti već tokom prve godine primjene doprinijeti naplati dodatnih prihoda u iznosu od 13 do 17 miliona EUR.

Nacrt zakona, koji je na javnoj raspravi, predviđa uvođenje softverskog rješenja za elektronski prenos podataka o ostvarenom prometu bez obzira na vrstu plaćanja.

„Poreski obveznici po ovom rješenju su dužni da obezbijede skup mjera koje će omogućiti elektronski prenos podataka od naplatnog uređaja koje koristi poreski obveznik do informacionog sistema PU“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva i PU su rekli da je Nacrtu zakona prethodila izrada studije izvodljivosti kojom je analizirano postojeće stanje u oblasti evidentiranja prometa, gdje kod velikog broja obveznika ne postoji zadovoljavajući stepen poreske discipline.

Analizirani su i softverski i infrastrukturni preduslovi koje treba ispuniti pri uvođenju sistema elektronske fiskalizacije i očekivani benefiti od istog.

„Studija je pokazala da će se uvođenjem ovog sistema i obezbjeđivanjem podataka u realnom vremenu doprinijeti kvalitetnijem praćenju rada poreskih obveznika, što će rezultirati efikasnijim otkrivanjem i sankcionisanjem sive ekonomije, a samim tim i povećanjem poreskih prihoda, naročito po osnovu poreza na dodatu vrijednost“, navodi se u saopštenju.

Oism toga, kako su dodali, analiza rizika koju sistem omogućava doprinijeće usmjeravanju resursa poreske inspekcije na najrizičnije obveznike, a samim tim i rasterećenje urednih poreskih obveznika od čestih i bespotrebnih kontrola.

„Imajući u vidu da većina poreskih obveznika već raspolaže savremenim modelima naplatnih uređaja, njihovo prilagođavanje za primjenu novog sistema neće izazvati značajne troškove. Za poreske obveznike koji do sada nijesu koristili naplatne uređaje tržište će ponuditi i mogućnost iznajmljivanja uređaja u cilju minimizovanja troškova“, objašnjeno je u saopštenju.

Model elektronske fiskalizacije u primjeni je u mnogim zemljama regiona i svijeta, a kao naročito efikasno rješenje pokazao se u Hrvatskoj i Sloveniji, čija su komparativna iskustva i korišćena prilikom izrade studije izvodljivosti i predloženog zakonskog rješenja.