Internet neće biti prepreka elektronskoj fiskalizaciji

Usluge pristupa Internetu koje nude operatori u Crnoj Gori u potpunosti mogu zadovoljiti potrebe elektronske fiskalizacije koju će sprovoditi poreski obveznici, saopšteno je Pobjedi iz Agencije za elektronske komunikacije (EKIP).

Tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i planiranog projekta elektronske fiskalizacije pojedini predstavnici privrednika, prvenstveno iz Unije poslodavca su upozorili da će jedan od nedostataka sistema biti i to što je Crna Gora zemlja sa najslabijim protokom interneta.

KONSULTACIJE

Iz EKIP-a je navedeno da ovo regulatorno tijelo nije konsultovano u procesu pripreme projekta elektronske fiskalizacije, pa nemaju zvaničnih podataka o zahtjevima koji se odnose na brzinu pristupa internetu.

– Međutim, na osnovu neformalnih informacija do kojih je Agencija došla, možemo sa velikom dozom pouzdanosti potvrditi da usluga pristupa internetu koju nude operatori fiksnih i mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u Crnoj Gori u potpunosti može zadovoljiti potrebe elektronske fiskalizacije – kazali su Pobjedi iz EKIP-a.

Oni navode da tome u prilog idu i podaci o pokrivenosti širokopojasnim pristupom fiksnih i mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, kao i podaci o raspoloživim brzinama pristupa internetu.

– Dostupnost širokopojasnog pristupa na fiksnoj lokaciji je 86,8 odsto u odnosu na domaćinstva, a usluge fiksnog širokopojasnog pristupa su dostupne u svim opštinama – rekli su iz EKIP-a. Prema podacima EKIP-a dobijenim krajem avgusta najveći broj korisnika interneta ima pakete koji omogućavaju protok u opsegu dva do 30 Mb/s (52,52 odsto korisnika), dok pakete veće od 30 Mb/s koristi 40,64 odsto korisnika. Što se tiče mobilnog širokopojasnog pristupa pokrivenost stanovništva sa 2G signalom je 99,65 odsto, sa 3G signalom je 98 odsto i sa 4G signalom je 98 odsto.

BRZINA

– Na osnovu mjerenja EKIP-a prosječna brzina prenosa podataka u mobilnim mrežama prema korisniku (downlink) po sesiji je 25,7 Mbit/s kod M:tela, 38,3 Mbit/s kod Crnogorskog Telekoma i 41 Mbit/s kod Telenora, dok je prosječna brzina prenosa podataka od korisnika (uplink) 14,5 Mbit/s kod M:tela, 29,6 Mbit/s kod Crnogorskog Telekoma i 28,3 Mbit/s kod Telenora – precizirali su iz EKIP-a i dodali da se internet saobraćaj između pretplatnika najvećih operatora u Crnoj Gori razmjenjuje u tački razmjene internet saobraćaja (MIXP), što znači da taj saobraćaj ne ide van granica Crne Gore.

Iz EKIP-a objašnjavaju da brzina pristupa internetu koje nude operatori zavisi od tehnologije putem koje se pruža usluga pristupa internetu.

– Trenutno se korisnicima putem priključaka sa optičkim vlaknima (FTTx) nude maksimalne brzine interneta do 200 Mb/s, što su velike brzine, a korisnici u zavisnosti od svojih potreba biraju odgovarajuću brzinu pristupa internetu – naveli su predstavnici EKIP-a. Na osnovu podataka sa platforme za mjerenje brzine internet konekcije, koju je 2013. godine implementirala Agencija, prosječna brzina preuzimanja podataka (download) iznosi 29,332 Mb/s. Predstavnici EKIP-a dodali su da u vezi brzine pristupa internetu u regionu postoji nekoliko istraživanja. Na jednom od njih, na sajtu www.speedtest.net se mogu naći podaci istraživanja iz avgusta.

– Po tom istraživanju Speedtest Globalni indeks za Crnu Goru iznosio 24,11 Mb/s (prosječna brzina preuzimanja-download podataka), što Crnu Goru svrstava na 62 mjesto rang liste koja obuhvata 129 država. Bolje rangirane države regiona su Slovenija na 42 mjestu (40,80 Mb/s), Srbija na 53 mjestu (31,95Mb/s), dok su lošije rangirane Hrvatska na 66 mjestu (23,15 Mb/s), Makedonija na 67 mjestu (23,10 Mb/s), BiH na 74. (20,47 Mb/s) i Albanija na 92. mjestu (14,71 Mb/s) – kazali su iz EKIP-a.

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i planiranog projekta elektronske fiskalizacije. Predloženi sistem fiskalizacije podrazumijeva onlajn model, u okviru kojeg će se svi podaci u trenutku izdavanja računa u realnom vremenu prenositi u server Poreske uprave. Jedan od preduslova za funkcionisanje novog sistema je internet konekcija.

Tokom javne rasprava pojedini predstavnici privrednika, prvenstveno iz UPCG su upozorili da će jedan od nedostataka sistema biti i internet protok, jer je Crna Gora, kako kažu, zemlja sa najslabijim protokom interneta. Oni tvrde da će sa velikim brojem računa doći i do zabušenja sistema, pa je, kako kažu pitanje da li imamo toliko jak internet protok da se sve te transakcije obavljaju bez zastoja. Predstavnici UPCG su tokom javne rasprave saopštili i da je Crna Gora država sa najvećim cijenama interneta na Balkanu i Evropi.