Skadar: Bolje prekogranično upravljanje rizikom od poplava

U ovo doba godine, kako se bliže zimske kiše, ljudi koji žive u blizini Skadarskog jezera i ravnicama duž rijeke Bojane ponovo su suočeni s rizikom od poplava. U martu ove godine, više od 5.000 hektara zemljišta bilo je pod vodom. Najveća do sada zabilježena poplava iz 2010. godine prouzrokovala je štetu od preko 20 miliona eura, a hiljade kuća je bilo potopljeno. Poplave ugrožavaju ljude s obje strane granice: u Albaniji i u Crnoj Gori. Ljudi ovdje znaju: Vodu ne zanimaju granice.

Oni znaju da velike kiše u Makedoniji ili na Kosovu mogu uticati na poplave i u njihovom području. Oni razumiju da su, u rječnom slivu koji se prostire na teritoriji četiri zemlje, razmjena informacija i prekogranična saradnja ključni za smanjenje rizika od poplava i pružanje pomoći u hitnim slučajevima.

Projekat “Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan” (CCAWB), koji finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i sprovodi GIZ, već dugi niz godina pruža podršku zemljama regiona u oblasti poplava.

Jedan od rezultata ovog rada je to da nacionalne hidrometeorološke službe Albanije, Crne Gore, Kosova i Makedonije sada zajednički upravljaju Prekograničnim sistemom predviđanja poplava za cijeli riječni sliv Drim/Bojana. To pomaže ljudima u Skadru, Albaniji i oko Skadarskog jezera u Crnoj Gori, da dobiju upozorenje o neposrednim poplavama mnogo ranije nego što je to prije bilo moguće.

Danas, 7. novembra u albanskom gradu Skadar, u središtu područja koje je pod rizikom od poplava, predstavnici sve 4 zemlje sliva Drim/Bojana dovršavaju zajednički posao na kojem su radili u proteklih godinu dana: Zemlje su zajedno radile na identifikovanju područja u slivu koja se suočavaju s najozbiljnijim rizikom od poplava. Ovaj posao je uključivao ministarstva nadležna za upravljanje vodnim resursima, službe zaštite i spašavanja, prostorno planiranje, lokalne uprave i druge. Ispunjen je prvi korak u sprovođenju Direktive EU o poplavama koju su ove zemlje usvojile na putu ka integraciji u EU. Takođe, dogovoren je i skup prekograničnih mjera sa kojima se mogu uhvatiti u koštac kako bi bolje upravljali i smanjili rizik od poplava u slivnom području.

Tokom narednih godina, projekat će pružati podršku zemljama u vezi sa detaljnim mapiranjem rizika od poplava u ovim glavnim područjima rizika.

Rezultat ovih aktivnosti biće bolja pripremljenost stanovnika i lokalnih vlasti za poplave, a gubici i šteta mogu biti smanjeni.

Analitika