Završena trećina kolovozne konstrukcije mosta Moračica

Radovi na arhitektonskom čudu auto-puta Bar – Boljare, mostu Moračica, u skladu su sa planiranom dinamikom. Nakon izgradnje svih pet stubova i dva oporca mosta, do sada je izliveno 299 metara kolovozne konstrukcije, što je skoro trećina ukupne dužine Moračice koja iznosi 960 metara. Na ovom gradilištu svakog dana radi 150 radnika.

– Rasponska konstrukcija gradi se kroz segmente, što znači da se sa svakog stuba mosta napreduje i na lijevu i na desnu stranu, ka narednom stubu. Segmenti su dugi od 2,5 do 4 metra i postajaće duži kako se budu približavali sredini mosta, što znači da će i dinamika napredovanja tada biti veća – saopštila je kompanija CRBC. Procjene su da će za gradnju rasponske konstrukcije Moračice biti utrošeno 30.000 kubika betona, a ugrađeno preko pet hiljada tona armature.

– Most Moračica postao je simbol crnogorskog auto-puta, o kome su izvještavali svi domaći, kao i vodeći regionalni mediji. Najviši stub mosta visok je 160 metara, dok će raspon od dna korita Morače do kolozovne konstrukcije iznositi 200 metara – podsjećaju iz CRBCa.

Pobjeda