Od sljedeće godine zimske gume na svim točkovima

Izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je u proceduri, između ostalog, predviđeno je da u periodu od 15. novembra do 1. aprila sva putnička i teretna vozila moraju imati zimske gume na svim točkovima. Ukoliko ovaj zakon, koji osim Vlade, mora proći i skupštinsku poceduru, bude usvojen to znači da će građani biti izloženi dodatnom trošku, jer umjesto zimskih guma na pogonskim točkovima kako je do sada važilo, sada će morati imati zimsku opremu na svim točkovima.

Kako se navodi u Predlogu ovog zakona, cilj kojim se obrađivač zakona vodio jeste detaljno i precizno uređenje oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima, naročito u segmentima koji su u praksi izazivali nedoumice a koje su vodile pravnim prazninama i nedorečenostima. Razlog za donošenje ovog zakona je i potreba za otklanjanjem uočenih nedostataka u praktičnoj primjeni važećeg zakona, naročito u pogledu rada auto-škola i polaganja vozačkog ispita, kontrole stanica za tehnički pregled vozila, kao i korigovanja nedosljednosti koje se odnose na kaznene odredbe. Nadalje, Predlogom zakona izvršeno je usklađivanje raspona novčanih kazni u odnosu na obilježja prekršaja kako bi se afirmisao princip prevencije u odnosu na represivnost, i podstaklo poštovanje i izmirivanje zakonom utvrđenih obaveza.

Kako se navodi u Predlogu zakona, u periodu od 15. novembra do 1. aprila, sva vozila kategorija M i N koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu. Predlog u odnosu na važeći zakon na drugačiji način reguliše upotrebu zimske opreme koja sada podrazumijeva isključivo upotrebu zimskih pneumatika za vrijeme sniježnih padavina, odnosno kada se na putu nalazi snijeg, led ili poledica. Mogućnost propisivanja korišćenja druge zimske opreme (npr. ljetnih pneumatika sa lancima) na određenim putevima bez obzira na postojanje zimskih uslova, koja postoji u važećem zakonu je na taj način eliminisana, iz razloga što je ovakva norma u praksi bila nesprovodiva.

Predloženo je i da se dosadašnja mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole koja se preduzima prema vozaču ili instruktoru vožnje koji je sakupio određeni broj kaznenih bodova zamjenjuje mjerom privremenog ograničenja prava na upravljanje motornim vozilom u istom trajanju kao i prethodna mjera.

Ovo iz razloga što vozačku dozvolu često nije moguće fizički oduzeti, jer vozači odbijaju da je predaju pravdajući se da ne mogu da je nađu ili da su je izgubili. Predloženim rješenjem mjera počinje teći prvog narednog dana od dana dostavljanja rješenja vozaču čime su otklonjeni nedostaci koji su onemogućavali realizaciju prethodne mjere.

Takođe, predviđena je obavezna dodatna obuka prije svakog narednog polaganja za kandidata za vozača koji na više od tri polaganja praktičnog dijela vozačkog ispita ne prođe. Navedena dopuna predložena je u cilju povećanja kvaliteta obučenosti kandidata u upravljanju vozilom i u konačnom povećanju bezbjednosti saobraćaja na putevima. Autoškole novim zakonom neće imati mogućnost zakupa osnovnih sredstava za rad, odnosno vozila za polaganje vozačkog ispita. Trenutno, važeća odredba dovela je do brojnih zloupotreba prilikom polaganja vozačkog ispita za veće kategorije te je bilo neophodno brisati je.