Dug će moći da se plati imovinom i akcijama

Budžetom za narednu godinu, koji je Vlada usvojila protekle sedmice, predviđeno je da će se poreski dug izuzetno moći naplatiti imovinom poreskog obveznika.

Vlada je u petak usvojila prijedlog budžeta koji će se uskoro naći na dnevnom redu parlamenta, jer treba da bude usvojen do kraja tekuće godine. Državna kasa je prema prijedlogu „teška“ 2,38 milijardi eura – tekući budžet je 910,7 miliona, budžet državnih fondova 700 miliona, kapitalni 320,9 miliona, transakcije finansiranja 432,3 miliona, a rezerve 20 miliona.

Veća izdvajanja u odnosu na prošlu godinu su predviđena za obrazovanje, sport, poljoprivredu… Nedostajaće 556 miliona, od čega se 180 miliona odnosi na postojeće depozite.

DUG, SPOR…

– Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na prijedlog resornih ministarstava. Za ovako naplaćena poreska potraživanja teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta – navedeno je u nacrtu državne kase koji je objavljen na sajtu Vlade. Budžetom je takođe predviđeno da će troškove za sudske sporove plaćati ko ih napravi.

Opširnije u Pobjedi