Obučeno osam novih ludi za spasavanje na uređenim skijalištima

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, Crveni krst Crne Gore i Opštinska organizacija Crvenog krsta Kolašin su u prethodnom periodu aktivno radili kako bi osnažili kapacitete spasavanja na uređenim skijalištima.

Kako je saopšteno, zahvaljujući saradnji sa Bugarskim Crvenim krstom i njihovom Službom za spasavanje na planinama, koja je članica IKAR-a (Međunarodna organizacija za alpsko spasavanje), 2016. obučena je prva grupa volontera za rad na uređenim skijalištima.

”Imajući u vidu proširivanje kapaciteta ski centara u Crnoj Gori, Crveni krst Crne Gore je organizovao i drugu obuku za spasavanje na uređenim skijalištima, uz podršku Bugarskog Crvenog krsta i njihovih instruktora.
Obuka je trajala u periodu od 8. do 12. januara 2019. i održana je u Kolašinu. Instruktori Bugarskog Crvenog krsta i njihove Službe za spasavanje na planinama su tokom pet dana aktivno radili sa 8 volontera Crvenog krsta Kolašina”-navedeno je u saopštenju.

Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela.

”Obuhvatala je sljedeće oblasti – tehnike skijanja, prva pomoć sa akcentom na povrede ekstremiteta, politraume, hipotermiju i sl, evakuacija i transport povrijeđenih, opasnost od lavina, itd. Po završetku obuke, polaznici su prošli i praktični i teorijski test i dobili licence koje će im omogućiti angažman na uređenim skijalištima”-navedeno je iz CKCG.

”Kontinuiranom edukacijom i održavanjem i nabavkom neophodne opreme za rad, Crveni krst Crne Gore nastavlja da jača svoje kapacitete u ovoj oblasti, u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza, ali i doprinosa bezbjednosti svih posjetilaca uređenih skijališta”-zaključili su.

Analitika