Turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Duklja

„Vjerujemo da će turistička valorizacija ovog izuzetno važnog arheološkog lokaliteta umnogome obogatiti kako kulturnu, tako i turističku ponudu Glavnog grada, ali i cijele Crne Gore“ istakla je direktorica Turističke organizacije Podgorice, Tatjana Popović, prilikom obilaska arheološkog lokaliteta Duklja nakon uređenja mobilijarom u cilju turističke valorizacije i prezentacije.

Na lokalitetu su postavljene info table, klupe, kante, česma, hodna staza, a ograda oko lokaliteta u potpunosti je renovirana. Takođe, urađena je i dvojezična brošura o Duklji koja će biti distribuirana posjetiocima i turistima, a postavljen je i info punkt u cilju pružanja informacija i bolje evidencije posjeta.

„Na Duklji imamo svakodnevno turističke i edukativne ture domaćih i stranih posjetilaca, ona je sastavni dio obilaska Podgorice i treba da se nađe u svakom gradskom itinereru“ zaključila je Popović.

Zadovoljstvo povodom promocije arheološkog lokaliteta Duklja istakla je i Ana Medigović, sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada. „U narednom periodu očekuje nas još projekata, radi se i Menadžment plan za Duklju i samim tim pokazujemo da je uprava Glavnog grada mapirala Duklju kao veliki turistički i kulturni potencijal“ zaključila je Medigović.

Turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Duklja jedna je od aktivnosti na EU Interreg projektu „Valorizacija kulturnog i prirodnog nasljeđa u urbanim destinacijama na kraškim rijakama jadranskog sliva – RiTour“ prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora.

Analitika