Danas počinje komercijalna upotreba podmorskog kabla

Danas počinje komercijalna upotreba podmorskog energetskog kabla između Crne Gore i Italije, saznaje Pobjeda iz izvora bliskih učesnicima projekta. Time Crna Gora postaje energetsko čvorište regiona i dio evropske energetske zajednice povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope, čime će postati energetska spona Zapadnog Balkana sa EU.

Podmorski energetski kabl je uvršten na zvanične liste projekata od značaja za EU i Energetsku zajednicu. Kabl je zajedno sa dalekovodom Lastva– Čevo – Pljevlja i trafostanicom Lastva dio Transbalkanskog koridora, koji je jedan od najznačajnijih energetskih koridora koji će spojiti Crnu Goru, Srbiju i Rumuniju sa Zapadnom Evropom. Za Crnu Goru i za region ova interkonekcija predstavlja doprinos učvršćivanju energetske nezavisnosti i predstavlja mogućnost za ekonomski razvoj.

Crna Gora dobija ulogu prenosne energetske platforme zemalja istoka i zapada, kroz interkonekciju sa prenosnim sistemima BiH, Srbije, Kosova, Albanije, a preko Srbije sa Bugarskom i Rumunijom, a sa druge strane sa Italijom, odnosno sa EU. Italijanska kompanija Terna je 18. februara 2017. godine završila polaganje prve faze kabla, čija ukupna dužina između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometra, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra, na najvećoj dubini od 1.215 metara, na koje se nadovezuju 22 km podzemnog kabla, 16 km u Italiji, od tačke izlaska na obali do konvertorske stanice u Ćepagatiju i šest km u Crnoj Gori, od Rta Jaz do konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj.

Krajem 2017. godine završeno je i polaganje podzemnih kablova koji povezuju kabl sa konvertorskim postrojenjen u Lastvi. Energetska veza jednosmjerne struje, omogućiće Italiji i Crnoj Gori da razmjenjuju energiju u oba smjera, inicijalno u kapacitetu od 600 MW, a potom 1200 MW, kada se realizuje i drugi kabal, čijje je polaganje predviđeno u narednim godinama.

Cjelokupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 1,1 milijardi eura. Predsjednici Italije i Crne Gore Serđo Matarela i Milo Đukanović, su 15. novembra prisustvovali inauguraciji prvog ,,električnog mosta“ između Evrope i Balkana u, kada su pritiskom na taster simbolično pustili u rad energetski kabl. Ugovor o povezivanju Italije i Crne Gore energetskim kablom potpisan je sredinom novembra 2010. godine

Izvor: Pobjeda