Prijestonica obilježava 110. godišnjicu obnove Kraljevine Crne Gore

Cetinje će narednu godinu posvetiti obilježavanju važnog jubileja – 110 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, saopštili su danas iz Prijestonice, ističući da se u istorijskom jezgru grada postavljaju platna sa fotografijama sa proglašenja Kraljevine Crne Gore, 15. avgusta 1910. godine.

Gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan kazao je da je Prijestonica tada okupila predstavnike gotovo svih evropskih dvorova, a svjetska štampa o proglašenju pisala je sa divljenjem i poštovanjem prema crnogorskom narodu i njenom suverenu.

“Pragmatični i talentovani kralj Nikola, kako su ga opisivali, proglašenjem Crne Gore za kraljevinu, okrunio je i 50. godišnjicu vladanja, tokom koje se suočavao sa brojnim izazovima na unutrašnjem i spoljnom planu, ali i sa nužnom modernizacijom države u svim oblastima”, rekao je Kašćelan.

Prema njegovim riječima, život kralja Nikole i njegovo tragično izgnanstvo, vladalačka mudrost i zaokupljenost državnim pitanjima, obavezuju na sjećanje, poštovanje i proučavanje.

“U godini jubileja želimo da ukažemo na nužnost očuvanja nacionalnog identiteta, osobenosti i kulture, da osnažimo postamente našeg državnog bića na koje udaraju sa svih strana i da pokažemo da smo otvoreni ka svijetu i svima, ka novom i drugačijem, ali sa snažnim osjećajem za tradicionalne vrijednosti stare Crne Gore čijim smo sojem i ljudskovinom zadojeni”, dodao je Kašćelan.

Motivi sa proglašenja Crne Gore za kraljevinu biće postavljeni na fasadama objekata na Dvorskom trgu i u Njegoševoj ulici.

Na fotografijama, koje su korišćene iz fundusa Narodnog muzeja Crne Gore, može se između ostalog vidjeti svečana povorka prema Domu knjaževske vlade, kralj Nikola kako sa visokim zvanicama vrši smotru na Obilića poljani, svečana povorka na povratku u Dvor…

Izvor: CDM