Erste bankari kuvali za NVU „Zagrli srcem Martin i Andrija“ i škole u Kolašinu i Spužu

Na trećem Erste dobrotvornom doručku, održanom 30. decembra 2019. godine, zaposleni u Erste banci i Erste banka prikupili su ukupno 3.129,2 eura donacija. Zaposleni su glasanjem odlučili da se prikupljeni novac iskoristi za podršku bjelopoljskoj NVU „Zagrli srcem Martin i Andrija“, Osnovnoj školi „Međuriječje“ iz Kolašina i Osnovnoj školi „Njegoš“ iz Spuža.

NVU „Zagrli srcem Martin i Andrija“ iz Bijelog Polja će donaciju iskoristiti za nabavku injektomata (špric pumpe) za dječije odjeljenje hemato-onkologije u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Ovo Udruženje je osnovano s ciljem da pomogne djeci oboljeloj od kancera i njihovim roditeljima, djeci koja su se izliječila, kao i roditeljima djece koja nažalost nijesu. Zaposleni Erste banke su odlučili da se ostatak novca utroši na nabavku računarske opreme za školu „Međuriječje“ i obnovu školskog inventara škole „Njegoš“ iz Spuža.

Erste banka od 2017. godine organizuje Dobrotvorni doručak za zaposlene posljednjeg ponedjeljka u godini u upravnoj zgradi u Podgorici. Ovog puta je kuvalo i posluživalo hranu dvadeset zaposlenih, dok je više od 150 kolega iz filijala širom Crne Gore prisustvovalo doručku, izdvojilo novac za donacije i glasalo za predloge koje će podržati. Zaposleni su izdvojili ukupno 1.564,6 eura, a Erste banka iz budžeta za donacije isto toliko, tako da je ukupno sakupljen iznos 3.129,2 eura.

„Erste dobrotvorni doručak polako postaje tradicija, koju zaposleni sa radošću očekuju i u sve većem broju podržavaju. Na lijep način smo završili 2019. godinu, u kojoj smo se trudili da dobro radimo, kao i da radimo dobre stvari“, rekla je Dragana Crvenica, direktorica Službe komunikacija u Erste banci.