EPCG izvezla 51 milion eura struje

Elektroprivreda je uvezla prošle godine 1,1 teravatsat struje vrijednosti oko 58,3 miliona eura, dok je istovremeno izvezla 0,8 teravatsati vrijednosti 51,1 miliona eura, prenosi list Elektroprivreda.

Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom u EPCG Darko Krivokapić ističe da je prethodna godina bila veoma izazovna i nepredvidiva.

“Imajući u vidu disperziju hidroloških prilika tokom 2019. godine, kao i radove vezane za revitalizaciju generatora u hidroelektranama i redovne remonte proizvodnih jedinica, smatramo da je tokom 2019. urađen dobar posao kada je u pitanju trgovina električnom energijom, prvenstveno iz ugla snabdijevanja potrošnje, kao i iz ugla angažovanja proizvodnje”, kazao je Krivokapić.

Izvor: Dnevne Novine