PMF organizuje besplatne časove matematike za srednjoškolce

U susret polaganju maturskih i prijemnih ispita, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje besplatnu nastavu matematike za srednjoškolce.

Prof. dr Žarko Pavićević objašnjava da je Repetitorijum elementarne matematike namijenjen svim maturantima, te svi koji žele mogu prisustvovati nastavi.

„Ova nastava obuhvata gradivo matematike koje se uči u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama od I do VI razreda. Pohađanjem ove nastave, učenik će se, ne samo pripremiti za polaganje maturskog i prijemnog ispita, već će steći osnovu za uspješno praćenje univerzitetske nastave“, objasnio je profesor Pavićević.

Prvi Repetitorijum, dodaje on, poslužiće kao baza za osmišljavanje nastave matematike za učenike srednjih škola, koja će se, ubuduće, kontinuirano izvoditi na Fakultetu.

Repetitorijum realizuje Centar za primijenjenu matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta.

Predavači su nastavnici, profesori i docenti, matematike Prirodno-matematičkog fakulteta.

Ono što je prefesore podstaklo na organizovanje Repetitorijuma, jeste prethodna uspješna realizacija sličnog kursa, navedeno je u saopštenju.

„Centar za primijenjenu matematiku je u septembru 2019. godine organizovao mini kurs iz elementarne matematike za studente prve godine – brucoše našeg Univerziteta. Nastavu je pohađalo četrdesetak brucoša Prirodno-matematičkog i tehničkih fakulteta. Ovaj „pilot projekat“ je pokazao da su učenici zainteresovani za ovakav vid nastave i učenja matematike. Plan je da i ove godine, pred početak školske 2020/21 godine organizujemo sličan kurs“, najavio je Pavićević.

On ističe da će ovaj oblik rada omogućiti Centru za primijenjenu matematiku da kroz analizu stečenog znanja učenika, analizu kvaliteta programa i nastave matematike srednjih škola, osmisli i predloži mjere i aktivnosti koje bi poboljšale nastavu matematike u našim srednjim školama.

Prema riječima Pavićevića, srednjim školama u Podgorici, Danilovgradu i Nikšiću biće podijeljeni flajeri i plakati sa osnovnim informacijama o Repetitorijumu.

Repetitorijum elementarne matematike održavaće se na Prirodno-matematičkom fakultetu, počev od 7. marta. subotama od 10.00 do 13.00 sati, u sali 012, po rasporedu koji je dat na plakatu Repetitorijuma i na veb stranici Fakulteta www.ucg.ac.me/pmf.

Antena M