IRF: Odobreno 118 kredita za prevazilaženje problema nelikvidnosti

Investiciono razvojni fond do sada je odobrio 118 kredita za prevazilaženje problema nelikvidnosti crnogorskih preduzetnika, usljed pojave koronavirusa, saopštio je predsjednik Odbora direktora Zoran Vukčević.

“Mi smo do sada primili 720 zahtjeva, od čega smo 118 odobrili, dok je 138 u proceduri“, naveo je Vukčević.

IRF je, u cilju smanjenja problema nelikvidnosti u kojem su se, usljed nastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa, našla prvenstveno mala i mikro preduzeća, formirao novu kreditnu liniju sa minimalnim kamatnim stopama i potrebnim kolateralom.

Vukčević je kazao da je ta kreditna linija samo jedna dopunska djelatnost koja je prije svega usmjerena da IRF u okviru ukupnih kreditnih linija dodatno pomogne crnogorske preduzetnike u situaciji u kojoj su se našli.

On je ocijenio da se radi o značajnom broju odobrenih kredita po tom osnovu, posebno kada se uzme u obzir prosječan broj odobrenih kredita na mjesečnom nivou za prošlu godinu.

“IRF je prošle godine plasirao preko 240 miliona, najviše kredita od osnivanja, a odobreno je nekih 615 prijekata. To znači da smo mjesečno odobrili oko 43 zahtjeva. Sada smo, za manje od mjesec, odobrili 118 zahtjeva, što govori da je uložen zaista veliki napor da se izađe u susret što većem broju preduzetnika”, kazao je Vukčević, a prenosi Infobiro.

Iznosi odobrenih kredita kreću se od 1,2 hiljade EUR, koliko je iznos najnižeg, pa do 1,2 miliona EUR.

Kamatna stopa, kako je rekao Vukčević, je u najvećem dijelu 1,5 odsto, ali ima i onih kreditnih zahtjeva gdje je nešto veća i kreće se oko 2,5 odsto.

“Nešto veće kamatne stope su za one preduzetnike koji nijesu stekli uslove da kroz ovu kreditnu liniju riješe probleme nelikvidnosti. Njima je omogućeno da kroz postojeće kreditne linije IRF-a dođu do potrebnih sredstava”, objasnio je Vukčević.

Tu je prije svega riječ o preduzećima koja nijesu mogla da obezbijede potreban kolateral i njima je ponuđeno da kroz programe garantnih šema, koje IRF realizuje u okviru programa KOZMA, u saradnji sa Evropskim investicionim fondom riješe problem nedostajućih sredstava.

Preduzećima koja su koristila kratkoročne plasmane, koji su, takođe, bili u funkciji poboljšanja likvidnosti preduzeća, IRF je omogućio da produže svoje aranžamane na još 12 mjeseci.

Kada je riječ o kolateralu, Vukcević je saopštio da je najniži mogući zakonski uslov da bude 1/1, ali i da IRF omogućava svima onima koji nemaju tu mogućnost, a zadovoljavaju sve ostale uslove, da kroz KOZMA programe obezbjede kolateral do 50 odsto.

“Drugih 50 odsto obezbjeđuje se korz drugu programsku šemu i na taj način se izlazi u susret i tim preduzetnicima koji imaju sve pretpostavke da mogu dobiti kredit”, dodao je Vukčević.

Govoreći o procedurama, Vukčević je naveo da su ih u IRF-u sveli na najmanji mogući nivo.

“Međutim, ponavljam da ovo nije kreditna linija koja je namjenjena za rješavanje problema iz prošlosti i nije za ona preduzeća koja neredovno isplaćuju plate svojim zaposlenim, kao ni za one koji žele da uzmu kredite po 1,5 odsto kako bi vratili kredite kod banaka koje su uzeli po znatno većim kamatnim stopama”, poručio je Vukčević.

On je kazao da IRF mora obezbjediti taj minimum provjere i minimum dokumentacije koja im garantuje da će sredstva doći do onih kojima je potrebno.

“Međutim, imamo i ovih drugih koji pokušavaju da iskoriste ovu situaciju i da dobiju nešto što im ne pripada”, naveo je Vukčević.

Vukčević je rekao da postoji bojazan od teško naplativih kredita, ali da su u IRF-a svjesni te situacije i da čine sve da Fond ostane održiv.

Posebno se, kako smatra, mora voditi računa i o održivosti turizma i očuvanju tih preduzeća, za koja se moraju obezbjediti posebni instrumenti podrške, kako bi bila u prilici da u ovoj godini prežive i da se pripreme za narednu.

“Trenutno se radi i na kreiranju novih kreditnih linija kao i na rekonstrukciji postojećih, ali i na planu obezbjeđenja sredstava za ovu godinu”, zaključio je Vukčević.

Izvor: CDM