4 miliona kompanijama koje rade na kapitalnim projektima

Više od 4 miliona eura uplaćeno od 19. marta avansno kompanijama koje rade na kapitalnim projektima uglavnom u sjevernom regionu, kako bi se osigurala likvidnost tih kompanija i održao kontinuitet radova u vrijeme pandemije, saopšteno je iz Vlade.

Vlada Crne Gore je na 162. sjednici održanoj od 19. marta 2020. godine u okviru Predloga hitnih mjera Vlade kao podrške građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa zadužila Upravu javnih radova i Upravu za saobraćaj da po zahtjevu kompanija angažovanih na izvođenju radova ili pružanju usluga na kapitalnim projektima omoguće avansno plaćanje.

Ministarstvo finansija je do 30. aprila odobrilo avanse za 18 kompanija sa kojima je Uprava javnih radova potpisala ugovore o realizaciji 32 projekta.

Projekti za koje je ovima kompanijama avansno uplaćen dio novca među ostalim su: put Bistrica – Manastir Podvrh, uređenje unutrašnjosti Đalovića pećine, žičara šestosjed na lokaciji Žarski i ski staza u zimskim centrima Žarski i Kolašin 1600, dječiji vrtić u Rožajama, Prnjavorska ulica u Plavu, sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama, transfer stanica u Andrijevici i transfer stanica i reciklažno dvorište u Mojkovcu.

Odobreni avansi iznose 10 – 20 odsto vrijednosti ugovora, odnosno vrijednosti preostalog dijela ugovorenih obaveza.

Kriterijumi na osnovu kojih su odobreni avansi su procenat realizacije radova, kredibilnost preduzeća i vrsta radova.

Obavezan uslov za dobijanje avansa je obezbjeđenje bankarske garancije na cjelokupan iznos.

 

Izvor: Antena M