Građanima beskamatni krediti za izgradnju solarnih panela

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, kojim su se postavile osnove da svi potrošači mogu da na komercijalno vrlo isplativ način investiraju u instalacije za proizvodnju struje za svoje potrebe, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Sekulić je na konferenciji za medije istakla da sada svako domaćinstvo može na sopstvenom krovu da postavi fotonaponski sistem koji će služiti za njihove potrebe, a viškove da vraća u mrežu.

“Ministarstvo ekonomije je u budžetu za ovu godinu predvidjelo subvencije za kreditiranje ovih projekata, pa će svim građanima koji to žele biti omogućeno da kroz beskamatne kredite kod komercijalnih banaka obezbijede sebi potrebne količine energije iz sopstvenog izvora”, poručila je ministarka.

Ona je kazala da je prethodnom periodu uočeno da je naročito potrebno unaprijediti zakonska rješenja koja se odnose na optimizaciju, postupak priključenja objekta korisnika na prenosni ili distributivni sistem struje, proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe kao i trgovinu strujom na organizovanom tržištu.

“Kada govorimo o priključenju na mrežu željeli smo da ovaj proces pojednostavimo i pojeftinimo. Što se tiče priključenja objekta korisnika na prenosni ili distributivni sistem struje skraćen je broj koraka za korisnika sa sedam na tri. Procedura je prilično jednostavna i podrazumijeva podnošenje zahtjeva i obavezu operatora da u roku od 15 dana, od podošenja zahtjeva, ponudi korisniku ugovor o izgradnji priključka; pravo korisnika da ako nije zadovoljan ponuđenom dinamikom i uslovima izgradnje može o svom trošku da izvede radove uz obavezu opreatora da otkupi tako izgrađenu infrastrukturu; obavezu operatora da priključi korisnika na mrežu u roku od 15 dana po ispunjavanju uslova iz ugovora; rješavanje svih pratećih obaveza u direktnoj komunikaciji operator – snabdjevačʺ, pojasnila je Sekulić.

Ministarka je podsjetila da je u periodu od 2016. do 2020. godine formirana Berza električne energije u Crnoj Gori, te je došlo do potrebe da se neke stvari administrativno propišu.

“Bilo je sugestija za dodatna unapređenja Zakona, ali to zahtijeva malo više vremena i naredni period ćemo posvetiti tome”, zaključila je Sekulić.