PREZENTACIJE CRNOGORSKIH PREDUZEĆA


LISTAJTE PO KATEGORIJAMA

IZDVAJAMO:

Offset štampa Podgorica Nikic Digital
5.00

Adresa:
Ivana Crnojevića 107, Podgorica
Djelatnost:   
Telefon: 020 664 104; 067 091 107

Bicikl servis Misko
5.00

Adresa:
Ul 4 jula, Podgorica
Djelatnost:   
Telefon: 067 535 224

PLC Moraca
5.00

Adresa:
8. Marta, Podgorica
Djelatnost:   

Digitalna štampa Podgorica – Nikić Digital
5.00

Adresa:
Ivana Crnojevića 107, Podgorica
Djelatnost:   
Telefon: 020 664 104; 067 091 107

Hidžama Podgorica
5.00

Telefon: 067/631-226 , 020/634-293