Agencija Superior

0.00
  1. Home
  2. » Agencija Superior
Adresa:
Poslovni centar Kula A, Bar
Opis:

Agencija Superior se bavi poslovima racunovodstva i finansija, odnosno
pruzanjem usluga finansijskog knjigovodstva, vodjenja poslovnih knjiga,
sastavljanjem finansijskih izvestaja, blagajnickog poslovanja, obracuna
poreza i doprinosa, zarada i drugih primanja zaposlenih, kao i
savjetodavnim poslovima

Pravne usluge obuhvataju pripremanje osnivacke dokumentacije i sprovodjenje
kompletne registracije privrednih subjekata kod nadleznih drzavnih organa,
usluge iz domena radnih odnosa kao i sastavljanjem opstih akata i
pravilnika privrednih drustava i preduzetnika.

Pored konsultantskih usluga koje se odnose na pitanja vezana za svakodnevno
poslovanje, Agencija Superior klijentima nudi i konsultantske usluge iz
oblasti racunovodstva i poreza, kao i uslugama tumacenja zakonskih i
poreskih propisa od strane sertifikovanog lica sa visegodisnjim iskustvom.

Djelatnost:   
Contact Information
Telefon: 38267333582

Send message to listing owner