CIRPS Podgorica

5.00
  1. Home
  2. » CIRPS Podgorica
Opis:

CIRPS Podgorica - “Crnogorski institut za razvoj poslovnih sistema” d.o.o. Podgorica je prvi institut u Crnoj Gori i okruženju koji se bavi
konkretnim organizacionim konsaltingom, analizom, unapredjenjem poslovnih sistema i obukama zaposlenih, koji su
koncipirani da pomognu organizacijama u njihovoj unutrašnjoj organizaciji poslovnih sistema, standardizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta.

Usmjereni smo na razvoj i edukaciju menadžmenta i zaposlenih, njihovom medjusobnom uskladjivanju,
uskladjivanju sa zahtjevima evropskih standarda i zakonskim regulativama, sa ciljem unapredjenja i povećanja
produktivnosti organizacije, efikasnosti zaposlenih i zadovoljstva krajnih korisnika.

CIRPS Podgorica ima cilj da osposobi kompanije da organizuju, kontrolisu, analiziraju i unapredjuju rad u poslovnom sistemu i
na najproduktivniji način koriste ljudske resurse u realizaciji sto optimalnijih i efikasnijih radnih procesa i procedura.
Te da razvojem i standardizacijom sistema upravljanja, unutrasnje organizacije i sistematizacije radnih mjestau
kompanijama , optimizuju i racionalizuju radne procese i ljudske resurse i stvore uslove za kvalitetnu implementaciju
ISO standarda i sertifikaciju sistema.

Uža specijalnost nam je razvoj poslovnih sistema kroz poslovno savjetovanje i sprovodjenje:
- Implementacije Sistema menadžmenta ljudskim resursima i radnim procesima kroz:

- Standardizaciju i optimizaciju unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta (Izrada Pravilnika)
- Standardizaciju poslovnog ponašanja, komunikacje i poslovnog oblaćenja (Izrada Pravilnika)
- Obuku menadžmenta „Upravljanje zaposlenim i radnim procesima kroz Sistema menadžmenta ljudskim
resursima
- Obuku Menadžera ljudskih resursa
- Obuku zaposlenih za unapredjenje prodaje
- Analiza kvaliteta pružanja usluga,
- Profesionalna selekcija kadrova
- Implementaciju ISO standarda (ISO9001, ISO18001, ISO14001, HACCP, ISO22000, ISO27001, ISO50001).

Vaši benifiti kroz naše usluge ogledaju se kroz:
- Definisanje i standardizovanje organizacione strukture kompanije.
- Definisanje svrhe, odgovornosti, ovlašćenja i kompetencija za svako radno mjesto.
- Jasno definisanje pojedinačnih odgovornosti zaposlenih kroz tačno precizirane radne zadatke, pravila i procedure.
- UreĎenost sistema poslovne komunikacije, poslovnog ponašanja i dress coda unutar organizacije.
- Optimizacija poslovnih procesa i radnih mjesta.
- Uspostavljanje standardizovanih instrumenata upravljanja i kontrole radnih procesa kroz profesionalnu selekciju
kadrova, uvodjenje i obuka novozaposlenih, procjenu kompetencija, ocjenjivanje kvaliteta rada, mjerenja
produktivnosti, doobuka zaposlenih sa ciljem razvoja zaposlenih i radnih procesa u kontinuitetu.
- Povećanje efikasnosti u radu i produktivno korišćenje radnog vremena zaposlenih.
- Razvoj Operativnog i HR menadžmenta koji će unaprijediti kvalitet i produktivnost rada svih zaposlenih.
- Povećanje kvaliteta pružanja usluga organizacije a sa tim i veće povjerenje i zadovoljstvo korisnika usluga..
- Smanjenje operativnih troškova i bolje korišćenje svih resursa.
- Postavljanje čvrstog temelja za implementaciju ISO standarda
- Poslovanje i upravljanje organizacionim sistemom uskladjenog i konkurentnog na globalnom tržištu.

U nadi da ćete na obostrano zadovoljstvo prepoznati kvalitet naših usluga i uvidjeti potrebu za poslovnom saradnjom, kontaktirajte nas sa punim povjerenjem i zakazite prezentaciju procesa i benefita implementacije našim konsultantskih usluga.

Djelatnost:      
Contact Information
Telefon: +382 69 499 160, +382 67 393 133
Website:

Send message to listing owner