NLT STEEL

5.00
  1. Home
  2. » NLT STEEL
Adresa:
Balijace b.b. 81000 Podgorica, Podgorica
Opis:

NLT STEEL d.o.o je privatna firma sa
sjedištem u Podgorici , koja se iskljucivo
bavi  trgovinom  i  veleprodajom
INOX-PROHROM (nerdjajuci celik ) materija.

Nadamo se da cete na ovoj stranici pronaci informacije o Inox i proizvodima koji odgovaraju Vašim zahtjevima i potrebama.

Oblasti primjene INOX-a:

Upotreba Inox-a u gradjevinarstvu i uredjenju prostora uskoro ce postati tolika da ce on istisnuti sve ostale metale,jer ne oksidira,otporan na rdju i sve vremenske uslove,ima veliku cvrstocu i visoke estetske vrijednosti,a savremenu arhitekturu gotovo ne možemo zamisliti bez primjene Inox-a.
Ovakav gotovo savršen materijal mora biti ispracen adekvatno kvalitetnom obradom i onda granice za njegovu primjenu ne postoje-sve je moguce. Njime se opremaju enterijeri i eksterijeri (stanova, kuca, vikendica, stambenih zgrada, poslovnih prostora, hotela, restorana, javnih objekata, utika, prodavnica), a postao je obavezan u prehrambenoj industriji kao apsolutno ekološki materijal koji nema štetnih dejstava za covjeka i okolinu.
Primjena-upotreba Inox-a je takodje zastupljena u medicini, nautici,mašinogradnji, sanitarnim elementima ,metalnoj galanteriji, metalnom namještaju, nadstrešnicama ,terasama, balkonima, stepeništima,....

Nudimo Vam veliki izbor prohromskog materijala široke namjene,visokog standarda kvaliteta prilagodjenog savremenom dobu. Stalnim ulaganjem u proširenju asortimana,strucnim i odgovornim radom zaposlenih i pravovremenim isporukama robe visokog kvaliteta po konkurentnim cijenama ,NLT Steel d.o.o je postao jedan od vodecih isporucilaca-snabdjevaca domaceg tržišta nerdjajucim celicima.

NLT Steel
d.o.o posluje u skladu sa savremenim poslovnim standardima koji potrebe kupca stavljaju na prvo mjesto. Iskustvo,strucnost i dobre poslovne namjere su vrline koje izdvajaju NLT Steel d.o.o i cine ga Vašim pouzdanim poslovnim partnerom i dobavljacem.
Ne dozvoljavamo sebi fleksibilnost u pogledu kvaliteta i naš cilj je zadovoljenje zahtjeva i potreba kupca.

Naši dobavljaci posjeduju sve potrebne ISO i TUV sertifikate o kvalitetu i na Vaš zahtjev u mogucnosti smo da Vam ih dostavimo.

Inox-prohrom materijal je evropskog porijekla,i svaka njegova isporuka prati atest mterijala.

Za nas je kljuc našeg uspjeha su stalni i intezivni kontakti sa našim kupcima.
Mnoge ideje i želje za poboljšanjem naših proizvoda i usluga kao i asortimana dolaze od ljudi koji kupuju Inox od nas i dalje ga preradjuju.

Ako do sada nijeste saradjivali sa nama,dozvolite da Vas prijatno iznenadimo. Trudimo se da budemo prepoznatljivi i drugaciji,a da istovremeno udovoljimo željama porucilaca.

NAPOMENA:

NLT Steel
d.o.o ne nudi gotove proizvode i nema maloprodaju ovih proizvoda.Naši kupci su pravna lica, preduzetnici i fizicka lica koja se bave projektovanjem, izradom i montažom proizvoda od Inox-a.

Za Vaše individualno rešenje slobodno nas kontaktirajte.Sa nama štedite i novac i vrijeme.

U našem asortimanu nudimo dvije vrste Inox materijala:

-AISI 304 (A2) ..... ili kontinentalni inox,

-AISI 316 (A4).....kisjelootporni ili morski Inox.

*Ocjenjivanježopstih hemijskih postojanja
1 = izvrsno do 6 = nedovoljno

ARTIKLI-PROIZVODI

-okrugle polirane cijevi,

-kvadratne polirane kutije,

-pravougaone polirane kutije,

-puni FI profili,

-flahovi,

-limovi,polirani,bruseni,mat,

-lukovi-koljena,

-firkant,

-L profili,

-zica za varenje,

-pasta za ciscenje vara,

-materijali po zahtjevu i specifikaciji kupca,

-itd.

 

Wnr. 1.4016

Je 17 %-tni hrom-celik sa dobrom otpornosti na koroziju.  Svojstva poliranja su izvrsna kao i sposobnost savijanja.  Rastezanje je samo moguce u malim granicama.  Pri preoblikovanju treba obratiti pozornost da celik na temperaturama ispod 20° C postaje krhak.Mogucnosti oblikovanja se povecava kada materijal i alat zagrijemo na 100 - 300° C, što se i preporucuje kod limova debljine preko 3mm.
Oštri rubovi paralelno s smjerom valjanja treba izbjegavati. Varenje je moguce elektricnim postupkom, na mjestu varenja nastaju krhotine i smanjuje se otpornost na koroziju. Rastezljivost se može usporediti s bilo kojim celikom koji ima leguru. Kao i kod svih mekih kvaliteta mora se racunati na nastanak otpada koji može dovesti do smetnji za vrijeme rezanja.
Primjena: visoki udio hroma daje materijalu visoku otpornost na vodu, vodenu paru, vlažnost vazduha, kao i slabije kiseline. Mogucnosti primjene su mnogobrojne na primjer za kucanske ili  kuhinjske aparate, u uslužnim djelatnostima, pri proizvodnji hrane ili pica, u industriji namještaja, unutarnjoj arhitekturi, medicinskoj tehnici i u posebnim granama hemijske industrije, za sanitarije, proizvodnju radijatora, klima-uredjaja i mnogim drugim podrucjima.

Wnr. 1.4021

Je celik s hrom legurom, koji ima dobra nehrdjajuca svojstva sa srednjim udjelom ugljika. On se primjenjuje samo u ojacanom obliku.
Visoka otpornost na koroziju je osigurana samo ako je površina brušena. Svojstva poliranja su izvrsna. Varenje je moguce samo ukoliko se držimo odredjenih propisa o sigurnosti i ne preporucuje se.  Rastezljivost se može usporediti s svim ostalim ojacanim celicima i ne predstavlja nikakav problem.
Primjena: celik se može primjenjivati na svim mjestima gdje gradjevinski dijelovi,aparati i instrumenti, koji trebaju pokazati osrednju cvrstocu, biti u kontaktu s vodom, vodenom parom ili vlažnosti vazduha. Pronalazi široku primjenu u izgradnji strojeva, turbina, pumpi, za armature,kucanske aparate,sportske sprave, medicinske i kirurške instrumente itd.

Wnr. 1.4104

Je celik s mogucnošcu ojacavanja, siguran protiv korozije i prikladan za automate 17 %- tni hrom molibden, koji zbog poboljšanja
rastezljivosti ima leguru od sumpora. Zbog povišenog udjela sumpora smanjuje se otpornost na koroziju i sama cvrstoca. Za hladno oblikovanje ova kvaliteta nije predvidjena kao ni za varenje spojnica.
Primjena: za dijelove koji se okrecu, kod pogona automata i kada ne postoje visoki zahtjevi otpornosti korozije.

Wnr. 1.4301

Je celik otporan na kiselile 18/10 Cr-Ni, koji zbog svog niskog udjela ugljika i poslije varenja limova do 6mm i bez dodatne toplotne obrade otporan na interkristelin.
On se može koristiti do temperature od 300° C. Pri višim temperaturama trebao bi se ovaj celik pojacan titanom po Wnr. 1.4541 moci koristiti. Poslovi varenja su nakon svih elektricnih postupaka vrlo dobri, ne bi se trebalo primjenjivati varenje na plin. Čelik ima dobra svojstva poliranja i dobre osobine oblikovanja zbog dubokog zagrijavanja, obrade rubova itd. Pri rastezanju se mora zbog njegove osobine uvijek koristiti oštri alati od celika koji se brzo okrece i ima jaku leguru.
Primjena: Celik je otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost vazduha, kao i na slabe organske i anorganske kiseline i zbog toga ima raznolike mogucnosti za primjenu kao na primjer u prehrambenoj industriji, u proizvodnji napitaka, u mljekarama, tvornicama piva, u farmaceutskoj industriji, industriji kozmetike, u hemijskim laboratorijima, u arhitekturi, u proizvodnji automobila, za kucanske stvari i aparate, za hirurške instrumente, u proizvodnji ormara i gradnji kuhinja, u sanitarnim prostorijama, za nakit i umjetnost.

Wnr. 1.4305

Je 18/10 Cr-Ni-celik, koji zbog poboljšanja rastezljivosti ima leguru od sumpora, tako da je obrada na automatima moguca. Zbog povišenog udjela sumpora smanjuje se otpornost na koroziju. Bolja je nego kod Wnr. 1.4104 i odgovara otprilike onoj kod Wnr.1.4016. za hladno  oblikovanje ova kvaliteta nije predvidjena kao ni za vezivanje varenjem.
Primjena: za pokretne dijelove kod automata, ukoliko se traži bolja otpornost na koroziju nego kod Wnr. 1.4104.

Wnr. 1.4306

Je celik otporan na kiseline 18/10 Cr-Ni sa izuzetno niskim udjelom ugljika što vodi povišenoj otpornosti na koroziju. Svi  limovi deblji  od 6mm ne moraju se dodatno obradjivati, iako se vare pri manje prikladnim uvjetima. Varenje je po svim elektricnim svojstvima vrlo dobra,ipak se ne treba primjenjivati varenje plinom . Čelik ima dobra svojstva poliranja. Najviša temperatura korištenja ovog celika je 350° C. Zbog Niskog udjela ugljika je cvrstoca, tvrdoca i granice rastezljivosti u ekstremnim uvjetima dosta nisko, niže nego kod bilo kojeg drugog Cr-Ni-celika. Zbog toga postoji mogucnost dobre hladne obrade. Zbog toga što ocvrsne na niskim temperaturama mora se uvijek raditi uvijek sa oštrim alatima ili cvrstim materijalima.
Primjena: hemijska svojstva se mogu usporediti s onima od Wnr.1.4301 tako da postoje i slicne mogucnosti primjene. Ali hladno oblikovanje je još bolje.

Wnr. 1.4307

Je 18/10 Cr-Ni-celik, koji se koristi kao alternativa za 1.4301, za razliku od 1.4301 ima smanjen udio ugljika za ca. 0,02 %.

Wnr. 1.4404

Je Cr-Ni-Mo-celik otporan na kiseline s niskim udjelom ugljika, < 0,03 %. On pokazuje veliku otpornost na kiseline, kao i visoku otpornost na koroziju i malu naklonjenost za korozijom ukoliko je materijal napregnut i dolazi u dodir s kiselinama koje sadrže klor.
Čelik se da lako variti. Za deblji materijal se preporucuje varenje zaštitnim plinom.
Nakon varenje nije potrebno obradjivati, toplotna obradjivanja i pri varenju sadržava svoju visoku otpornost na koroziju. Wnr. 1.4404 se istice svojim dobrim svojstvima poliranja (moguce poliranje do visokog sjaja) i dobrim svojstvima oblikovanja (savijanje,valjani oblici, razvlacenje, tisak, itd.).
Primjena: ovaj celik se koristi za dijelove, strojeve i aparate u kemijskoj industriji pri visoko kemijskim zahtjevnim, posebno u prisutnosti klorida. Ostala tipicna mjesta upotrebe su kuvala za vodu i dijelovi, koji dolaze u kontakt s morskom vodom.

Wnr. 1.4432

Je  Cr-Ni-Mo-celik , koji  se  koristi  kao alternativa za 1.4436 ali u usporedbi sadrži manji udio ugljika i to za ca. 0,02 % i samim time pokazuje i slicnu analizu kao i 1.4404.

Wnr. 1.4436

Je 18/12/2,5  Cr-Ni-Mo-celik , koji  je  otporan na kiseline , koji  zbog povišenog molibden sastojka dobiva dodatnu zaštitu protiv korozije , posebno se smanjuje opasnost korozije na bušenim rupama. Zbog niskog udjela ugljika je celik i nakon varenja debljina do 6mm i bez dodatnih toplotnih obradjivanja otporan na koroziju. Podnosi temperature do 300° C. Poslovi varenja su po svim elektricnim postupcima vrlo dobra, varenje pri kojemu se topi sam materijal se ne bi trebalo koristiti . Čelik ima izvrsna svojstva poliranja  i osebno dobra svojstva  oblikovanja pomocu dubokog rastezanje, skidanje rubnih slojeva ,valjani oblici itd. Pri rastezanju mora se obratiti pozornost na ucvršcivanje pri nižim temperaturama pa zbog toga uvijek treba koristiti  oštar alat od celika s jakim legurama i svojstvom brzog okretanja.
Primjena:celik se koristi za dijelove, strojeve i aparate u hemijskoj industriji pri višim hemijskim zahtjevima posebno kada je su u uporabi halogeni mediji i kiseline koje ne oksidiraju, tamo gdje kvaliteta niskih Mo sastava više nije zadovoljavajuca. Mjesta na kojima se najcešce koristi je farmaceutska industrija. U ostalom su podrucja primjene slicna kao kod Wnr. 1.4571.

Wnr. 1.4541

Je 18/10 Cr-Ni-celik koji je otporan na kiseline, koji je zbog dodatka titana stabiliziran. Zbog toga je nakon varenja i pri najdebljim mjerama bez dodatnih dorada otporan na interkristalin. Za posude pod pritiskom je dozvoljena temperatura celika 400° C, a u normalnim uslovima može podnijeti temperature do 800° C. Varenja je po svim elektricnim postupcima vrlo dobro, a varenje pri kojemu se topi sam materijal se ne bi trebalo koristiti. Zbog dodatka titana ne može se polirati do visokog sjaja. Preoblikovanje rastezanjem, skidanjem slojeva, valjanjem je vrlo dobra.   Pri rastezanju mora se obratiti pozornost na ucvršcivanje pri nižim temperaturama pa zbog toga uvijek treba koristiti oštar alat od celika s jakim legurama i svojstvima brzog okretanja.
Primjena: hemijska otpornost je ista kao i kod 1.4301, zbog toga su i podrucja primjene slicna, ukoliko nije potrebna visokog sjaja. Ova kvaliteta se cesto koristi za konstrukcije debljine limova preko 6mm, koji nakon varenja ne mogu bit toplinom obradjivani. Zbog dobre rastezljivosti postižu se i mehanicke prednosti kod strojeva s višim zahtjevima, dijelovima ili spojnih elemenata.

Wnr. 1.4571

Je 18/12/2 Cr-Ni-Mo-celik, otporan na kiseline, koji je zbog dodatka titana stabiliziran. Zbog veceg udjela Mo pokazuje vecu otpornost na kiseline i smanjuje opasnost od nastanka korozije na rupama. Zahvaljujuci stabilizaciji titanom nisu potreban dodatna toplinska doradjivanja nakon varenja. Poslovi varenja su po svim elektricnim postupcima je vrlo dobro, a varenje pri kojemu se topi sam materijal se nebi trebalo koristiti. Visoki sjaj se ne može postici zbog udjela titana. Preoblikovanje rastezanjem, skidanjem slojeva, valjanjem je vrlo dobra. Pri rastezanju mora se obratiti pozornost na ucvršcivanje pri nižim temperaturama pa zbog toga uvijek treba koristiti oštar alat od celika s jakim legurama i svojstvima brzog okretanja.
Primjena: celik je izvrstan za dijelove, strojeve i aparate hemijske industrije , posebno pri upotrebi halogenih medija i  kiselina koje ne oksidiraju i tamo gdje celik bez molibdena više ne može zadovoljiti . Standardna kvaliteta se koristi u hemijskim laboratorijima .Visoka rastezljivost daje kod konstrukcija  i  dijelova visokih mehanickih  zahtijeva  (na primjer elementi pricvršcivanja u gradnji)veliku prednost .Podrucja primjene su tekstilna industrija ,industrija bojanja, proizvodnja gnojiva, proizvodnja goriva, kao i foto industrija i farmaceutska industrija.

REFERENCE:

-Daido Metal AD,Kotor

-Inox design d.o.o,

-AMZ Montenegro d.o.o,

-Start inox d.o.o,

-Promes inox d.o.o,

-MV Inox d.o.o,

-Parmos d.o.o,

-Kop design d.o.o,

-Megan d.o.o,

-Inox Bar d.o.o,

-Malika d.o.o,

-Promotion d.o.o,

-Elektrojug d.o.o,

-Derasco d.o.o,

-Hvac System d.o.o,

-MPM d.o.o,

-Milka mdk d.o.o,

-IMP Aris d.o.o,

-SOFT LINE GROUP d.o.o,

-ALKON d.o.o,

-Razvršje d.o.o,

-EXPLORING d.o.o,

-MEDISPORT d.o.o,

-PARTIDO d.o.o,

-Lena design d.o.o,

-Oki Air Montenegro d.o.o,

-Metal inžinjering d.o.o,

-Imanje MŽ d.o.o,

-Navar Icn d.o.o,

-Partido d.o.o,

-Zetamont d.o.o,

-Octopus d.o.o,

-D.O.O Metalplast Co,

-Bonesa d.o.o,

-Metal-Finish d.o.o,

-MIB Montenegro d.o.o,

-Jugotehna comerce d.o.o,

-ZIP d.o.o,

-TIMing d.o.o,

-Bijeli Labud d.o.o,

-Elink group d.o.o,

-Gratis Company d.o.o,

-Kavaric group d.o.o,

-Niksen Čavor d.o.o,

-Šljukic Co d.o.o,

- ...

 

Djelatnost:   
Contact Information
Telefon: +38269 330 800; +38268 330 800;
Website:

Send message to listing owner